Jak zorganizować
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Przewodnik krok po kroku

ŚDTM – wersja standardowa
ŚDTM w szkole

W skrócie

W standardowej wersji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) organizowane są zabawy dla uczniów z całej szkoły. Ta część wydarzenia odbywa się pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Młodsi koledzy sprawdzają czy starsi mają utrwaloną tabliczkę mnożenia. Tworzą oni Komisje Egzaminacyjne (znajdujące się np. w holu, sali gimnastycznej) lub Patrole Egzaminacyjne (mobilne patrole przepytujące napotkane osoby) i przepytują starszych uczniów. Losują oni pytania egzaminacyjne, które muszą rozwiązać w 3 minuty. Egzaminy mogą mieć miejsce zarówno na przerwach jak i w czasie lekcji (młodsi odwiedzają klasy starszych i ich przepytują). Osoby, które poprawnie odpowiedzą na wszystkie zadania otrzymują odznakę eksperta tabliczki mnożenia.

Dodatkową atrakcją akcji ŚDTM są gry „Piłkarz matematyk” oraz „Królowa skakanki”, rozgrywane z kartami Grabowskiego „Tabliczka mnożenia”. Każda osoba, która odpowie poprawnie na 5 pytań z losu egzaminacyjnego, może wziąć udział w grze.

Eksperci tabliczki mnożenia, czyli osoby które otrzymały imienne certyfikaty mogą również wziąć udział w szkolnym konkursie matematyczno-logicznym. Nauczyciel wybiera wtedy 6 łamigłówek ze strony www.wmtday.org, do rozwiązania na lekcji w czasie 45 minut. Na koniec sprawdza wyniki oraz – w przypadku równej liczby poprawnych odpowiedzi - porównuje czas rozwiązania – im lepszy czas, tym wyższe miejsce.

W ŚDTM mogą być również zaangażowani rodzice – organizacja egzaminów dla rodziców przedstawiona jest w scenariuszu 8.

Krok po kroku

od 25.09.2023 Krok 1 - Pobranie i wydruk materiałów
Krok 2 - Opracowanie własnego programu obchodów ŚDTM (na podstawie dostępnych scenariuszy)
Krok 3 - Wybór Asystentów przez nauczycieli
13-16.11.2023
(poniedziałek - czwartek)
Krok 4 - Przygotowanie sali i szkoły przed ŚDTM
Krok 5 - Zabawy pod hasłem “Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia” -
uczniowie wzajemnie sprawdzają się ze znajomości tabliczki mnożenia
Krok 6 - Wybór członków Komisji Egzaminacyjnych i Patroli Egzaminacyjnych. Egzaminy dla kandydatów na Egzaminatorów.
17.11.2023 (piątek)
Krok 7 - Przeprowadzenie ŚDTM w szkole
do 30.11.2023 Krok 8 - Wysłanie sprawozdania do organizatora
od 08.01.2024 Krok 9 - Otrzymanie dyplomów za udział w akcji

Krok 1 – Pobranie i wydruk materiałów

Do przeprowadzenia ŚDTM w szkole należy pobrać i wydrukować następujące materiały:
 • losy (losy dostępne są w dwóch wersjach – do egzaminowania ustnego lub pisemnego)
 • imienne legitymacje Eksperta Tabliczki Mnożenia
 • identyfikatory dla Koordynatorów, Asystentów i Egzaminatorów
 • łamigłówki matematyczno-logiczne z tabliczką mnożenia
 • opis zabaw poprzedzających ŚDTM - „Hasło dnia”, „Matematyczne spacery”, „Marmur”
 • plakat do zabawy „Hasło dnia”
 • plakat do zabawy „Matematyczne spacery”
 • instrukcja do gry „Królowa skakanki”
 • instrukcja do gry „Piłkarz matematyk”
 • scenariusz 3, 4, 6, 7 lub 8 – ŚDTM w szkole
Do przyozdobienia sali i szkoły należy pobrać i wydrukować następujące materiały:
 • plakat promujący wydarzenie
 • wybrane plakaty „Licz sprytnie”
 • wybrane duże plakaty z tabliczką mnożenia
 • wybrane małe plakaty z tabliczką mnożenia

Krok 2 - Opracowanie własnego programu obchodów ŚDTM (na podstawie dostępnych scenariuszy)

Proponujemy kilka scenariuszy obchodów ŚDTM:

Krok 3 - Wybór Asystentów przez nauczycieli

Nauczyciel wybiera Asystentów (4 lub więcej uczniów). Pełnią oni bardzo ważną rolę podczas całego tygodnia przygotowań do ŚDTM oraz podczas obchodów. Asystenci pomagają przy dekorowaniu szkoły, organizacji zabaw oraz egzaminów.

Krok 4 – Przygotowanie sali i szkoły przed ŚDTM

 • wywieszenie w sali plakatu promującego ŚDTM oraz plakatów „Licz sprytnie”
 • wywieszenie plakatów do zabawy „Hasło Dnia” i „Matematyczne spacery”
 • przyozdobienie sali i szkoły - np. balonami, serpentynami, przygotowanymi przez uczniów rysunkami o tematyce związanej z tabliczką mnożenia

Krok 5 - Zabawy pod hasłem „Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia!” - uczniowie wzajemnie sprawdzają się ze znajomości tabliczki mnożenia

Zachęcamy, aby do ŚDTM przygotowywać się przez cały tydzień. Nasze propozycje zabaw (scenariusze zabaw dostępne po zalogowaniu na stronie www.wmtday.org):

 • „Hasło Dnia”
 • „Matematyczne spacery”
 • „Marmur”

Krok 6 - Wybór członków Komisji Egzaminacyjnych i Patroli Egzaminacyjnych. Egzaminy dla kandydatów na Egzaminatorów.

W skład Komisji i Patroli Egzaminacyjnych wchodzą uczniowie pod opieką osoby dorosłej (lub starszego kolegi/koleżanki, który dobrze zna tabliczkę mnożenia). Zalecamy, by egzaminatorami byli młodsi uczniowie. W ten sposób mogą nauczyć się tabliczki mnożenia w towarzystwie doświadczonych kompanów a dodatkowo rola egzaminatora jest dla nich bardzo ważna.

Krok 7 - Przeprowadzenie ŚDTM w szkole

W szkole powołane zostają Komisje Egzaminacyjne lub/i Patrole Egzaminacyjne utworzone przez uczniów klas młodszych, którzy sprawdzają wiedzę z tabliczki mnożenia u uczniów klas starszych. Każdy uczeń chcący wziąć udział w zabawie losuje los z 5 zadaniami z tabliczki mnożenia. Na ich rozwiązanie ma 3 minuty. Jeśli wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, otrzymuje imienną legitymację Eksperta Tabliczki Mnożenia (uczniowie w komisji mogą sprawdzać wyniki na kalkulatorach).

W czasie lekcji Patrole mogą chodzić po klasach uczniów starszych i również przeprowadzać egzaminy.

O wyznaczonej przez dyrektora porze mogą się odbyć ogólnoszkolne zawody z łamigłówek z tabliczki mnożenia oraz zabawy „Królowa skakanki” lub „Piłkarz matematyk”.

Więcej szczegółów można znaleźć w scenariuszu 3, 4, 6, 7 oraz 8. – ŚDTM w szkole.

Krok 8 – Wysłanie sprawozdania do Organizatora Głównego

Aby otrzymać imienny certyfikat bycia współorganizatorem wydarzenia w ramach ŚDTM należy przesłać do nas wypełnione sprawozdanie z przebytej akcji (sprawozdanie będzie dostępne na stronie www.wmtday.org od 23 pażdzernika – dostęp po zalogowaniu się na swoje konto).

Krok 9 – Otrzymanie dyplomów za udział w akcji

Po wysłaniu sprawozdania organizatorzy otrzymują dyplomy za udział w akcji (dostępne po zalogowaniu się na stronie www.wmtday.org od 8 stycznia 2024).