Najczęściej zadawane pytania

Kim jest Organizator Lokalny?
Organizator Lokalny to szkoła, która bierze udział w ŚDTM (zarejestrowała się na stronie www.wmtday.org, a następnie otrzymała licencję).

Jaka jest rola Organizatora Lokalnego akcji ŚDTM?
Obowiązkiem organizatora jest odpowiednie przygotowanie uczniów i szkoły do organizacji i obchodów ŚDTM. Główną osobą, która odpowiada za organizację w danej placówce jest Koordynator Lokalny.

Jaka jest rola uczniów podczas akcji?
Uczniowie pełnią rolę egzaminatorów jak i egzaminowanych. Ponadto ich rola jest znacząca jeszcze przed głównym dniem obchodów. Dekorują oni miejsce organizacji ŚDTM, np. klasy, hol czy salę gimnastyczną. Uczniowie przypominają także między sobą trudne przypadki tabliczki mnożenia.

Kto ustala skład Komisji Egzaminacyjnej i Patrolu Egzaminacyjnego?
Zajmuje się tym Koordynator Lokalny w danej szkole. W ich skład wchodzą uczniowie pod opieką osoby dorosłej (lub starszego kolegi/koleżanki, który dobrze zna tabliczkę mnożenia). Zalecamy, by egzaminatorami byli młodsi uczniowie. W ten sposób mogą nauczyć się tabliczki mnożenia w towarzystwie doświadczonych kompanów i dodatkowo rola egzaminatora jest dla nich bardzo ważna.

Jakie zadania mają Komisje Egzaminacyjne i Patrole Egzaminacyjne?

  • Przeprowadzenie egzaminów wg opracowanego scenariusza i regulaminu akcji;
  • Zanotowanie liczby egzaminów i osób, które zdobyły tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.


Czy Medialny Patrol Egzaminacyjny musi być tworzony przez fachowego redaktora?
Medialny Patrol Egzaminacyjny ma na celu upamiętnienie akcji. To jest najważniejsze. Nie musi to się odbywać przy pomocy fachowego redaktora. W jego rolę może wcielić się rodzic lub nauczyciel robiący zdjęcia i filmiki.

Jaki jest najlepszy sposób na przeprowadzanie egzaminów: w małych pomieszczeniach (na przykład klasy) czy w jednym dużym (na przykład: stołówka, hol, sala gimnastyczna)?
To zależy od koordynatora akcji w szkole i od tego, jaką przestrzenią dysponuje. Podczas poprzednich edycji organizatorzy wybierali różne opcje – tę z klasami jak i z jednym dużym pomieszczeniem. Można wyznaczyć 1 komisję w dużym pomieszczeniu i 3 patrole na zewnątrz szkoły lub 10 komisji w klasach i 2 patrole poza szkołą. To zależy od liczby uczestników akcji.

Czy trzeba układać pytania z tabliczki mnożenia, które będą używane podczas egzaminów?
Wszystkie materiały potrzebne do organizacji ŚDTM są dostępne po zalogowaniu na stronie www.wmtday.org. Oczywiście można stworzyć pytania we własnym zakresie – np. przy współpracy z uczniami, podczas zajęć plastycznych.

Jeśli uczniowie zdają egzamin: czy od razu otrzymują tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia, czy przechodzą do następnej fazy/rundy?
Każdy kto odpowie na 5 pytań otrzymuje automatycznie tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Jeśli choć 1 z 5 odpowiedzi będzie nieprawidłowa – egzamin jest niezdany. Po 1 godzinie można powtórnie przystąpić do egzaminu.

Czy 12- i 13-letni uczniowie mogą egzaminować 11-latków? Ilu powinno być egzaminatorów?
Tak. Koordynator może podjąć decyzję, że starsi sprawdzają młodszych. Egzaminatorów zawsze powinno być 2 lub więcej.

Kiedy wręczane są legitymacje Eksperta Tabliczki Mnożenia? Czy muszę je tworzyć we własnym zakresie, czy dostępne są gotowe wzory?
Legitymacja jest wręczana każdej osobie, która pomyślnie przejdzie egzamin (tzn. odpowie na 5 pytań z losu) tuż po zdaniu egzaminu.
Wzory legitymacjy udostępnione są po zalogowaniu na stronie www.wmtday.org. Należy je samodzielnie wydrukować.

Jakie nagrody mogą zdobyć uczestnicy akcji?
Organizator Lokalny może zapewnić drobne upominki dla uczestników akcji we własnym zakresie. Podczas poprzednich edycji akcji Lokalni Organizatorzy przygotowali różnego rodzaju, zazwyczaj drobne nagrody dla osób, które zdały egzamin (np.: słodycze, breloczki, długopisy).