O akcji ŚDTM

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to coroczna bezpłatna akcja edukacyjna. 13. edycja akcji (ŚDTM 2023) odbędzie się 17 listopada 2023.

Jaki jest cel akcji?


Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

Na czym polega?„Tabliczkowa wiedza” sprawdzana jest w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Egzaminatorami są właśnie młodsi uczniowie. Tworzą oni specjalne Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne. Zaopatrzeni są w losy i przepytują starszych kolegów oraz dorosłych.

Jak pokazuje doświadczenie poprzednich edycji, taka zamiana ról jest często bardziej stresująca dla…dorosłych. Dzieci natomiast są niezwykle zmotywowane pełnieniem ważnej funkcji egzaminatora. Wszystko odbywa się pod opieką osoby dorosłej, która czuwa nad poprawnością przeprowadzanych egzaminów.

Wiele emocji wywołują egzaminy przeprowadzane przez Patrole Egzaminacyjne. Uczniowie-egzaminatorzy wychodzą na ulice, do sklepów, parków i przepytują przypadkowych przechodniów. Towarzyszą im kolorowe transparenty, balony i wiele innych pomysłowych dekoracji. Patrol musi być widoczny!

Pamiętajmy jednak, że przygotowanie do ŚDTM trwają kilka tygodni. Uczniowie w tym czasie przygotowują plakaty, rekwizyty, ozdabiają szkołę tematycznymi dekoracjami. Przed egzaminami aktywnie przypominają sobie tabliczkę mnożenia w formie zabaw: „Matematyczny marmur”, „Hasło dnia” oraz z gier z wykorzystaniem kart Grabowskiego: „Piłkarz matematyk” i „Królowa skakanki”.

Nauczyciele koordynujący ŚDTM w szkołach przygotowują swój ostateczny plan działania. I w końcu, po angażujących przygotowaniach (które są przede wszystkim świetną zabawą!) mamy akcję, która co roku wyłania tysiące Ekspertów Tabliczki Mnożenia.

Kto jest organizatorem?


Organizatorem Głównym jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego z Poznania. Wydawnictwo promuje zabawową formę nauczania-uczenia się matematyki.

Przez wiele lat pod jego patronatem organizowane były Mistrzostwa Polski w Tabliczce Mnożenia. Od 2011 roku przeprowadzany jest Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W roku 2015 Wydawnictwo obchodziło swoje 20-lecie. Więcej na temat Wydawnictwa Karty Grabowskiego.

Organizator Główny udostępnia uczestnikom materiały niezbędne do przeprowadzenia ŚDTM takie jak: losy, logo, plakaty, scenariusze gier i wiele innych. Każda placówka, która zarejestruje się na stronie, otrzymuje licencję Organizatora Lokalnego, upoważniającą do organizacji akcji. Wszystkie materiały można pobrać po zalogowaniu się na stronie internetowej www.wmtday.org.

Każda szkoła przygotowuje Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia na terenie swojej placówki (oraz miejscowości), według własnego scenariusza. Organizator Główny proponuje 3 główne koncepcje: minimalną (ŚDTM w klasie), standardową (ŚDTM w szkole) i rozszeroną (ŚDTM w szkole i w mieście). Natomiast to do szkół należy ostateczna decyzja w jaki sposób przeprowadzić akcję.

Kto jest pomysłodawcą?


Pomysłodawcą akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia jest Andrzej Grabowski, założyciel Wydawnictwa Karty Grabowskiego. Wielki pasjonat niecodziennego nauczania-uczenia się matematyki. Autor kart Grabowskiego „Tabliczka mnożenia”, „Dodawanie i odejmowanie” oraz „Gry logiczne (3 kolory)” (które opracował z córką Justyną Grabowską-Dybek).

Do każdego rodzaju kart stworzył opisy gier, które pozwalają dzieciom bawić się matematyką. Zgodnie z tą ideą organizował przez lata Mistrzostwa Polski w Tabliczce Mnożenia. Do tej pory w różnych częściach Polski odbywają się regionalne edycje tego wydarzenia na podstawie pomysłu Andrzeja Grabowskiego.

Kto może zostać Organizatorem Lokalnym?


1. Każda placówka edukacyjna - szkoła podstawowa, szkoła średnia.
2. Organizacje pozarządowe.

W jaki sposób przeprowadzane są egzaminy?


„Egzamin” – brzmi bardzo groźnie i wielu osobom kojarzy się z trudnymi „przeprawami” – w formie testów, klasówek i zaliczeń. W trakcie ŚDTM egzaminy są znacznie przyjemniejsze! Ich główną formą są losy o różnym stopniu trudności.

Każda osoba, która odpowie (ustnie lub pisemnie) na 5 pytań z losu, otrzymuje tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz imienną legitymację. Posiadana legitymacja jest ogromną motywacją dla dzieci do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w szkole.

Szkoły wielokrotnie wykazywały się niezwykłą pomysłowością w wymyślaniu ciekawych zabaw, konkursów i zawodów. Egzaminy mogą przybierać więc różną formę.

Gdzie przeprowadzane są egzaminy?


Egzaminy mogą być przeprowadzane praktycznie wszędzie. Zależy to przede wszystkim od pomysłowości, możliwości i chęci organizatorów. Szkoła jest miejscem, gdzie ulokowane są Komisje Egzaminacyjne.

Organizatorzy tworzą również Patrole Egzaminacyjne i organizują wielkie święto przed szkołą czy w pobliskim parku, na wzór festynu. Zaskakują przypadkowych przechodniów, ekspedientki w sklepie, rowerzystów… każdego, kogo spotkają na swojej drodze.

Patrole odwiedzają często lokalne stacje radiowe, telewizyjne, posterunki policji, urzędy miasta. Oczywiście egzaminy odbędą się, jeśli dorośli wykażą się odwagą i do nich podejdą. Jakaż jest radość, gdy uczniowie „złapią” dorosłego na nieznajomości jakiegoś przypadku tabliczki mnożenia. Nie jest to wcale prosta sprawa stanąć przed tak poważną Komisją czy Patrolem!

Jak zostać Organizatorem Lokalnym?


Aby zorganizować Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia i otrzymać certyfikat Organizatora Lokalnego, wystarczy zarejestrować się na stronie akcji (www.wmtday.org). Zgłoszenie przesyłane jest przez osobę wyznaczoną do koordynacji działań w ramach akcji na swoim terenie. Najczęściej jest to nauczyciel matematyki.

Po internetowym zgłoszeniu się do ŚDTM, szkoła otrzymuje mail potwierdzający. Następnie może zalogować się na stronie www.wmtday.org i uzyskać dostęp do licencji (w języku polskim i angielskim) oraz materiałów dla organizatorów, które są aktualizowane na bieżąco (od lipca do września).
Jakie obowiązki spoczywają na Organizatorze Lokalnym?


Organizatorzy przeprowadzają ŚDTM, a po jego zakończeniu – przesyłają sprawozdanie z przebiegu akcji do Organizatora Głównego. Formularz będzie dostępny na stronie www.wmtday.org po zalogowaniu się na swoje konto. Każdy placówka organizująca akcję jest zobowiązana do poinformowania o liczbie uczestników akcji, osobach, które otrzymały tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia, jak również o rodzajach egzaminów.

UWAGA! Wypełnienie sprawozdania jest niezbędnym krokiem do otrzymania specjalnych podziękowań (dla dyrektora, placówki, Koordynatorów Lokalnych oraz osób, które wspomagały organizację akcji).