Jak zorganizować
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Przewodnik krok po kroku

ŚDTM – wersja rozszerzona
ŚDTM w szkole i w mieście

W skrócie

W rozszerzonej wersji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) oprócz zabaw i egzaminów w szkole (tak jak w wersji standardowej) – organizowane są Patrole Egzaminacyjne, przeprowadzające egzaminy w mieście.

Nauczyciel koordynujący akcję może mianować jeden lub kilka Patroli Egzaminacyjnych. Członkowie Patroli powinni być pod opieką osoby dorosłej. Są one zaopatrzone w losy z tabliczką mnożenia oraz kolorowe transparenty - przepytują przypadkowych przechodniów, rowerzystów, ekspedientki w sklepie i każdą inną osobę, która będzie chciała podejść do egzaminów. Dużą popularnością cieszą się wizyty w Urzędzie Miasta, lokalnym radiu czy gazecie. Każdy, kto odpowie poprawnie na wszystkie „tabliczkowe” pytania z losu otrzymuje imienną legitymację Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Krok po kroku

od 25.09.2023 Krok 1 - Pobranie i wydruk materiałów
Krok 2 - Opracowanie własnego programu obchodów ŚDTM (na podstawie dostępnych scenariuszy)
Krok 3 - Wybór Asystentów przez nauczycieli
13-16.11.2023
(poniedziałek - czwartek)
Krok 4 - Przygotowanie sali i szkoły przed ŚDTM
Krok 5 - Zabawy pod hasłem “Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia” -
uczniowie wzajemnie sprawdzają się ze znajomości tabliczki mnożenia
Krok 6 - Wybór członków Komisji Egzaminacyjnych i Patroli Egzaminacyjnych. Egzaminy dla kandydatów na Egzaminatorów.
17.11.2023 (piątek)
Krok 7 - Przeprowadzenie ŚDTM w szkole i w mieście
do 30.11.2023 Krok 8 - Wysłanie sprawozdania do organizatora
od 08.01.2024 Krok 9 - Otrzymanie dyplomów za udział w akcji

Krok 1 – Pobranie i wydruk materiałów

Do przeprowadzenia ŚDTM w szkole należy pobrać i wydrukować następujące materiały:
 • losy (losy dostępne są w dwóch wersjach – do egzaminowania ustnego lub pisemnego)
 • imienne legitymacje Eksperta Tabliczki Mnożenia
 • identyfikatory dla Koordynatorów, Asystentów i Egzaminatorów
 • łamigłówki matematyczno-logiczne z tabliczką mnożenia
 • opis zabaw poprzedzających ŚDTM - „Hasło dnia”, „Matematyczne spacery”, „Marmur”
 • plakat do zabawy „Hasło dnia”
 • plakat do zabawy „Matematyczne spacery”
 • instrukcja do gry „Królowa skakanki”
 • instrukcja do gry „Piłkarz matematyk”
 • scenariusz 5 – ŚDTM w szkole i w mieście oraz scenariusze 3, 4, 6, 7 i 8 – ŚDTM w szkole
Do przyozdobienia sali i szkoły należy pobrać i wydrukować następujące materiały:
 • plakat promujący wydarzenie
 • wybrane plakaty „Licz sprytnie”
 • wybrane duże plakaty z tabliczką mnożenia
 • wybrane małe plakaty z tabliczką mnożenia

Krok 2 - Opracowanie własnego programu obchodów ŚDTM (na podstawie dostępnych scenariuszy)

Proponujemy kilka scenariuszy obchodów ŚDTM:

Krok 3 - Wybór Asystentów przez nauczycieli

Nauczyciel wybiera Asystentów (4 lub więcej uczniów). Pełnią oni bardzo ważną rolę podczas całego tyf=godnia przygotowań do ŚDTM oraz podczas obchodów.

Krok 4 – Przygotowanie sali i szkoły przed ŚDTM. Przygotowanie transparentów dla Patroli Egzminacyjnych

 • wywieszenie w sali plakatu promującego ŚDTM oraz plakatów „Licz sprytnie”
 • wywieszenie plakatów do zabawy „Hasło Dnia” i „Matematyczne spacery”
 • przyozdobienie sali i szkoły - np. balonami, serpentynami, przygotowanymi przez uczniów rysunkami o tematyce związanej z tabliczką mnożenia

Krok 5 - Zabawy pod hasłem „Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia!” - uczniowie wzajemnie sprawdzają się ze znajomości tabliczki mnożenia

Zachęcamy, aby do ŚDTM przygotowywać się przez cały tydzień. Nasze propozycje zabaw (scenariusze zabaw dostępne po zalogowaniu na stronie www.wmtday.org):

 • „Hasło Dnia”
 • „Matematyczne spacery”
 • „Marmur”

Krok 6 - Wybór członków Komisji Egzaminacyjnych i Patroli Egzaminacyjnych. Egzaminy dla kandydatów na Egzaminatorów.

W skład Komisji i Patroli Egzaminacyjnych wchodzą uczniowie pod opieką osoby dorosłej (lub starszego kolegi/koleżanki, który dobrze zna tabliczkę mnożenia). Zalecamy, by egzaminatorami byli młodsi uczniowie. W ten sposób mogą nauczyć się tabliczki mnożenia w towarzystwie doświadczonych kompanów a dodatkowo rola egzaminatora jest dla nich bardzo ważna.

Krok 7 - Przeprowadzenie ŚDTM w szkole

ŚDTM w szkole

W szkole powołane zostają Komisje Egzaminacyjne lub/i Patrole Egzaminacyjne utworzone przez uczniów klas młodszych, którzy sprawdzają wiedzę z tabliczki mnożenia u uczniów klas starszych. Każdy uczeń chcący wziąć udział w zabawie losuje los z 5 zadaniami z tabliczki mnożenia. Na ich rozwiązanie ma 3 minuty. Jeśli wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, otrzymuje imienną legitymację Eksperta Tabliczki Mnożenia (uczniowie w komisji mogą sprawdzać wyniki na kalkulatorach).

W czasie lekcji Patrole mogą chodzić po klasach uczniów starszych i również przeprowadzać egzaminy.

O wyznaczonej przez dyrektora porze mogą się odbyć ogólnoszkolne zawody z łamigłówek z tabliczki mnożenia oraz gry „Królowa skakanki” lub „Piłkarz matematyk” (z wykorzystaniem kart Grabowskiego „Tabliczka mnożenia”).

Więcej szczegółów można znaleźć w scenariuszu 3, 4, 6, 7 i 8. – ŚDTM 2023 w szkole.

ŚDTM w mieście

Patrole, zaopatrzone w przygotowane wcześniej transparenty, rekwizyty i koszyczki z losami egzaminacyjnymi, wyruszają przepytywać osoby w swojej miejscowości. Propozycje miejsc do odwiedzenia przez Patrole:

 • Urząd Miasta
 • redakcja lokalnego radia
 • redakcja lokalnej telewizji
 • redakcja lokalnej gazety
 • policja
 • straż pożarna
 • centrum handlowe
 • sklepy spożywcze
 • park.

Krok 8 – Wysłanie sprawozdania do organizatora

Aby otrzymać imienny certyfikat współorganizacji wydarzenia w ramach ŚDTM, należy przesłać do nas wypełnione sprawozdanie z przeprowadzonej akcji (wzór sprawozdania będzie dostępny na stronie www.wmtday.org od 23 pażdzernika, po zalogowaniu się na swoje konto).

Krok 9 – Otrzymanie dyplomów za udział w akcji

Po wysłaniu sprawozdania organizatorzy otrzymują dyplomy za udział w akcji (dostępne po zalogowaniu się na stronie wmtday.org)