Jak zorganizować
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Przewodnik krok po kroku

ŚDTM – wersja minimalna
ŚDTM w klasie, na lekcji

W skrócie

W minimalnej wersji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) jest organizowany przez nauczyciela matematyki na jego lekcjach. Uczniowie losują zadania sprawdzające ich znajomość tabliczki mnożenia i rozwiązują je w pojedynkę (gotowe losy można pobrać po zalogowaniu się na stronie). Kto odpowie poprawnie na 5 pytań z losu otrzymuje imienną legitymację Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Podczas sprawdzania losów przez nauczyciela, uczniowie rozwiązują w grupie wybrane łamigłówki matematyczno-logiczne. Najlepsi uczniowie mogą być dodatkowo premiowani oceną.

Krok po kroku

od 16.09.2022 Krok 1 - Pobranie i wydruk materiałów
3-6.10.2022
(poniedziałek - czwartek)
Krok 2 - Przygotowanie sali przed ŚDTM
Krok 3 - Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia na lekcjach
07.10.2022 (piątek)
Krok 4 - Przeprowadzenie ŚDTM na lekcji

Krok 1 – Pobranie i wydruk materiałów

Do przeprowadzenia lekcji należy pobrać i wydrukować następujące materiały:
 • losy (losy dostępne są w dwóch wersjach – do egzaminowania ustnego lub pisemnego)
 • imienna legitymacja Eksperta Tabliczki Mnożenia
 • łamigłówki z tabliczką mnożenia
 • scenariusz 1 – ŚDTM w klasie, na lekcji - egzamin pisemny
 • scenariusz 2 – ŚDTM w klasie, na lekcji - egzamin ustny
Do przyozdobienia sali należy pobrać i wydrukować następujące materiały:
 • plakat promujący wydarzenie (dostępny od 5 września)
 • wybrane plakaty „Licz sprytnie”
 • wybrane duże plakaty z tabliczką mnożenia
 • wybrane małe plakaty z tabliczką mnożenia

Krok 2 – Przygotowanie sali przed ŚDTM

 • wywieszenie w sali plakatu promującego ŚDTM oraz plakatów „Licz sprytnie”
 • wywieszenie plakatów dużych i małych z tabliczką mnożenia

Krok 3 – Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia na lekcjach

Zachęcamy, aby do ŚDTM przygotowywać się przez cały tydzień. Proponujemy skorzystać z łamigłówek dostępnych na stronie www.wmtday.org, które uatrakcyjnią prowadzone zajęcia.

Krok 4 – Przeprowadzenie ŚDTM na lekcji (07.10.2022)

Nauczyciel może zdecydować czy przeprowadzi egzaminy pisemne czy ustne. Przy egzaminach ustnych najlepiej, jeśli nauczyciel podzieli uczniów na 3-4 osobowe zespoły. Każdy z nich wybiera swojego kapitana, który pomaga nauczycielowi w przeprowadzeniu egzaminów. Każdy kapitan losuje dla swojego zespołu pytania egzaminacyjne (po jednym losie dla każdej osoby).

W zależności od wybranej formy nauczyciel powinien mieć przygotowaną odpowiednią wersję losów. Na każdym losie znajduje się 5 zadań. Uczeń, który odpowie bezbłędnie na wszystkie 5, otrzymuje imienną legitymację Eksperta Tabliczki Mnożenia.

W trakcie sprawdzania egzaminów uczniowie rozwiązują łamigłówki matematyczno-logiczne, wybrane wcześniej przez nauczyciela.

Pobierz scenariusz 1 – ŚDTM w klasie na lekcji – egzamin pisemny
Pobierz scenariusz 2 – ŚDTM w klasie na lekcji – egzamin ustny