Podsumowanie akcji I WMT Day

23 września 2012
Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Liczba uczestników

W akcji uczestniczyło 9439 osób z 97 placówek edukacyjnych , w tym:
603 Egzaminatorów TM
8248 osób egzaminowanych
97 Koordynatorów Lokalnych
491 osób wspierających działania Koordynatorów Lokalnych

Zdawalność egzaminu z tabliczki mnożenia

Przeegzaminowano 8248 osób. Tytuł “MT EXPERT” uzyskało 4941 osób. Mimo, że niektórzy mieli prawo podchodzić do egzaminu co godzinę, to współczynnik zdawalności egzaminów jest stosunkowo niski: 60%. Taki współczynnik świadczy o potrzebie organizowania tego typu akcji.

Formy egzaminu MT EXPERT


Konkurs MT EXPERT
W Konkursie uczestniczyło 256 osób podzielonych na trzy kategorie: KL-IV (klasy IV szkół podstawowych), KL-V,VI (klasy V-VI szkół podstawowych), OPEN (gimnazja i starsi).

Uczestnicy konkursu, którzy zajęli miejsca I-III w kategorii otrzymali medale, dyplomy oraz upominki: komplet kart matematycznych “Tabliczka mnożenia” i 2 książki A. Grabowskiego “Gry, zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia” z dedykacją autora. Osoby, które zdobyły miejsca IV-X otrzymały dyplomy.