Konkurs VIDEO
organizowany w ramach obchodów X Światowego Dnia Tabliczki MnożeniaNajważniejsze informacje o konkursie:


1. Udział w konkursie jest bezpłatny
2. Na czym polega konkurs
Przedmiotem konkursu jest krótki film, trwający maksymalnie 90 sekund i relacjonujący przebieg akcji ŚDTM na terenie wybranym przez Organizatora Lokalnego. Filmik może przedstawiać:
 • przygotowania do obchodów ŚDTM
 • ciekawe formy egzaminów z tabliczki mnożenia
 • uczestników świętujących Dzień Tabliczki Mnożenia
 • ciekawe dekoracje związane z akcją
 • inne pomysły Uczestników.

3. Wymagania techniczne
 • rozdzielczość: minimum 720p;
 • format pliku: MPEG4 (preferowany), MOV, AVI, WMV;
 • nie może przekraczać 300 MB;
 • musi zawierać tytuł i napisy końcowe: nazwę Koordynatora Lokalnego oraz imiona i nazwiska autorów Filmu.
4. Harmonogram:
 • 12-25.10.2020 - Organizatorzy Lokalni przesyłają filmiki do konkursu (poprzez formularz dostępny na stronie wmtday.org)
 • 2.11.2020 - ogłoszenie wyników konkursu.
5. Nagrody
 • I miejsce: 30 Kart Grabowskiego "Tabliczka mnożenia", puchar oraz dyplom
 • II-III miejsce: po 20 Kart Grabowskiego "Tabliczka mnożenia", puchar oraz dyplom
 • IV-VI miejsce: po 5 Kart Grabowskiego "Tabliczka mnożenia", puchar oraz dyplom
 • VII-X miejsce: dyplomy

6. Najlepsze filmiki będą częścią oficjalnego filmiku promocyjnego akcji na lata 2021 wzwyż.