Internetowy konkurs matematyczno-logiczny ARCYMISTRZ MNOŻENIA
organizowany w ramach obchodów X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia


Szczegółowy regulamin: Regulamin (pdf)


Najważniejsze informacje o konkursie:


1. Udział w konkursie jest bezpłatny

2. Termin: 05.10.2020-17.10.2020

3. Konkurs rozgrywany jest w 5 kategoriach:
 • ALFA - klasy IV i młodsi (szkoły z Polski), rocznik 2010 i młodsi (szkoły spoza Polski)
 • BETA - klasy V i VI (szkoły z Polski), rocznik 2008 i 2009 (szkoły z zagranicy)
 • GAMMA - klasy VII i VIII (szkoły z Polski), rocznik 2006 i 2007 (szkoły z zagranicy)
 • TEACHER - nauczyciele, koordynatorzy, dyrektorzy szkół biorących udział w SDTM
 • OPEN - uczniowie szkół ponadpodstawowych biorących udział w obchodach ŚDTM oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkół, które biorą udział w ŚDTM

4. Zadania konkursowe to: łamigłówki matematyczno-logiczne, które wymagają od uczestników logicznego myślenia oraz umiejętności w zakresie mnożenia i dzielenia liczb.

5. Harmonogram
 • Rejestracja - 29.09-5.10.2020
 • I ETAP - eliminacje - 5-7.10.2020
 • Ogłoszenie wyników I ETAPU - 12.10.2020
 • Finał - 17.10.2020, godz. 9:00 (7:00 UTC)
 • Ogłoszenie wyników finału - 18.10.2020, godz. 12:00 (10 UTC)

6. Jak się ZAREJESTROWAĆ?
 • KROK 1. Zgłoszenie szkoły do konkursu.
  Szkołę do konkursu zgłasza koordynator szkolny ŚDTM na stronie: REJESTRACJA SZKOŁY DO KONKURSU ONLINE . Po zgłoszeniu szkoły koordynator otrzymuje 5 KODÓW (oddzielny kod dla każdej kategorii).
 • KROK 2. Przekazanie KODÓW uczestnikom konkursu.
  Koordynator przekazuje uczestnikom KOD umożliwiający zarejestrowanie się do konkursu (każda kategoria ma oddzielny KOD). Bardzo ważne jest, aby koordynator przekazywał KOD właściwy dla danej kategorii. Zarejestrowanie się w niewłaściwej kategorii może skutkować wykluczeniem uczestnika z konkursu.
 • KROK 3. Założenie konta uczestnika.
  Każdy uczestnik wchodzi na stronę rejestracji i wprowadza KOD, który otrzymał od nauczyciela. Następnie zakłada indywidualne konto uczestnika, podając swój adres mailowy, klasę, rocznik oraz imię i nazwisko.

7. Przebieg I ETAPU (ELIMINACJI)
 • Etap ten trwa 3 dni (od 5.10.2020, godz. 12:00 czasu polskiego (10 UTC) do 8.10.2020, godz. 12:00 czasu polskiego (10 UTC)).
 • Każdego dnia uczestnicy logują się na swoje konto i pobierają (w pliku pdf) zestaw składający się z 6 zadań (każda kategoria ma swój zestaw). Uczestnicy mają 24 godziny (od momentu publikacji zadań) na ich rozwiązanie i przesłanie odpowiedzi.
 • Odpowiedzi do zadań należy przesyłać za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie konkursu.
 • Przy każdym zadaniu podana jest informacja o jego wartości punktowej. Za każdą poprawną odpowiedź do zadania uczestnik otrzymuje punkty (tyle, ile wynosi jego wartość punktowa). Za błędną odpowiedź do zadania uczestnik otrzymuje 0 punktów.
 • Na podstawie łącznej liczby punktów zdobytych w etapie eliminacyjnym ustala się kolejność miejsc w poszczególnych kategoriach: im więcej punktów, tym wyższe miejsce. Do FINAŁU kwalifikuje się 30 osób z najlepszymi wynikami.

8. Przebieg FINAŁU
 • Uczestnicy mają 120 minut na rozwiązanie zestawu zadań.
 • O kolejności miejsc w ramach finału decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje czas przesłania odpowiedzi.

9. Nagrody
 • Za miejsca I-III (w każdej kategorii) przyznawane są medale, dyplomy, Karty Grabowskiego "Tabliczka mnożenia", plecak i piórnik.
 • Za miejsca IV-X (w każdej kategorii) - dyplom, plecak i piórnik.

10. Zadania będą publikowane w następujących językach: polskim, angielskim i rosyjskim.