Formularz zgłoszeniowy do udziału
w IX Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia
Termin zgłoszeń upływa 28 września 2019 r.

Pamiętaj! Uczestnictwo w ŚDTM jest całkowicie darmowe!


Proszę się zalogować (jeżeli uczestniczyli Państwo w poprzedniej edycji akcji) lub wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Logowanie
Dane placówki
  • Dyrektor
  • Prezes
Dane Koordynatora
Z-ca Koordynatora 1 (nie jest wymagany)
Z-ca Koordynatora 2 (nie jest wymagany)
Z-ca Koordynatora 3 (nie jest wymagany)
Login i hasło: dostęp do materiałów
Proszę wybrać dowolny login i hasło. Przy ich użyciu koordynatorzy będą mogli zalogować się na konto szkoły i pobrać materiały potrzebne do zorganizowania ŚDTM.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu jest Mateusz Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski" z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 75/16, 60-523 Poznań (dalej jako "Organizator"). Dane te będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania umowy o organizację i przeprowadzenie Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia zgodnie z Regulaminem. W przypadku udzielania przez Panią/Pana odrębnych zgód, dane te będą również przetwarzane w celach marketingowych polegających na przesyłaniu informacji o produktach, promocjach i specjalnych rabatach dla uczestników Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia oferowanych przez Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zorganizowania i przeprowadzenia Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia bądź przesłania wskazanych wyżej, dobrowolnie zamówionych informacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz do ich sprostowania, usunięcia oraz do ich przeniesienia do innego administratora danych. Zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych mogą być przez Panią/Pana cofnięte w dowolnym czasie.

* Poinformowałem osoby z placówki oświatowej, których dane podałem w formularzu, o treści klauzuli informacyjnej i uprawnieniach dotyczących ochrony danych osobowych, które w niej wskazano.

Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan być na bieżąco informowany o produktach, promocjach i specjalnych rabatach dla uczestników Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia oferowanych przez Organizatora, uprzejmie prosimy o zaznaczenie obu okienek poniżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mateusza Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski" z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 75/16, 60-523 Poznań w celach marketingowych polegających na informowaniu mnie o produktach, promocjach i specjalnych rabatach dla uczestników Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia
Chcę otrzymywać na podany przeze mnie adres e-mail informacje o produktach, promocjach i specjalnych rabatach dla uczestników Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia